Terms And Conditions

THỎA THUẬN CUNG CẤP & SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1. Các thuật ngữ

- Thỏa thuận: Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên trang này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”, “Thỏa thuận này”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty TIGO SOFTWARE SOLUTIONS (sau đây viết tắt là “TIGO) với “Bạn” - chủ thể đăng ký, sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang Web www.tigosolutions.com và các trang Web có liên quan như www.tigosoftware.com (sau đây viết tắt là “Bạn”, “Người đăng ký” hoặc “Khách hàng”). Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện để quản lý các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng.

- Giải pháp SchoolPortal: Bao gồm các chức năng về quản trị nhân lực của các trung tâm đào tạo, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ các công tác hành chính sinh viên. Hệ thống được quản lý và bảo mật cao trên nền tảng Điện toán đám mây. 

- Giờ làm việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng: Là khoảng thời gian từ 8h sáng đến 12h trưa và 1h30 chiều tới 5h30 chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6, không bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định của nhà nước.

- Tài khoản mặc định: Là tài khoản quản trị đầu tiên được TIGO bàn giao cho khách hàng sử dụng, quyền quản trị của tài khoản này tồn tại từ lúc bắt đầu kích hoạt dịch vụ cho tới lúc kết thúc sử dụng dịch vụ.

- Phần mềm của TIGO: có nghĩa là bất kỳ phần mềm, ứng dụng hoặc công cụ nào mà TIGO cung cấp cho Bạn để tải xuống, đặc biệt nhằm mục đích tạo điều kiện cho Bạn truy cập, vận hành và/hoặc sử dụng với Dịch vụ.

- Tài liệu chương trình: đề cập đến hướng dẫn sử dụng, cửa sổ trợ giúp, các tệp bổ trợ cho Dịch vụ và bất kỳ Phần mềm nào của TIGO.

- Nội dung của Bên Thứ ba: có nghĩa là tất cả các phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, ảnh chụp và các nội dung và tài liệu khác dưới bất kỳ dạng nào được lấy hoặc được lấy từ các nguồn bên thứ ba bên ngoài TIGO mà Bạn có thể truy cập thông qua Dịch vụ, hoặc kết hợp với việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Ví dụ về Nội dung Bên Thứ ba bao gồm các nguồn cấp dữ liệu từ các dịch vụ mạng xã hội, nguồn cấp dữ liệu rss từ các bài đăng trên blog, các chợ và thư viện dữ liệu của TIGO, từ điển và dữ liệu tiếp thị. Nội dung của bên thứ ba bao gồm các tài liệu có nguồn gốc từ bên thứ ba được truy cập hoặc thu được bằng cách sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ công cụ nào do TIGO cung cấp.

- Người dùng: đối với Dịch vụ, có nghĩa là những nhân viên, nhà thầu và người dùng cuối, có thể nói là được Bạn cho phép hoặc Bạn cho phép thay mặt sử dụng Dịch vụ theo Hợp đồng này và/hoặc Đơn hàng của Bạn. Đối với Dịch vụ được thiết kế đặc biệt để cho phép khách hàng, đại lý, khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba khác truy cập Dịch vụ để tương tác với Bạn, các bên thứ ba đó sẽ được coi là “Người dùng” tùy thuộc vào các điều khoản của Thỏa thuận này và Đơn hàng của Bạn.

- Nội dung của Bạn: (hay “Nội dung của Khách hàng”, “Nội dung Khách hàng”): có nghĩa là tất cả các phần mềm, dữ liệu (bao gồm Dữ liệu cá nhân được mô tả trong Thỏa thuận này), văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, không phải của TIGO  hoặc các ứng dụng của bên thứ ba, và các nội dung và tài liệu khác dưới bất kỳ hình thức nào do Bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào của bạn cung cấp được lưu trữ trong hoặc chạy trên hoặc thông qua Dịch vụ. Các dịch vụ theo Hợp đồng này, phần mềm của TIGO, các sản phẩm và dịch vụ khác của TIGO và sở hữu trí tuệ của TIGO, và tất cả các sản phẩm phái sinh của nó, không nằm trong ý nghĩa của thuật ngữ “Nội dung”. Nội dung của Bạn bao gồm bất kỳ Nội dung Bên Thứ ba nào được Bạn đưa vào Dịch vụ bằng việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ công cụ nào do TIGO cung cấp.


Điều 2. Sử dụng dịch vụ

- Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ được liệt kê trong Đơn hàng của Bạn (“Dịch vụ”) theo Thỏa thuận này và đơn đặt hàng của Bạn. Trừ khi được mô tả khác đi trong Thỏa thuận này hoặc trong đơn đặt hàng của Bạn, quyền của Bạn là không độc quyền, toàn cầu và giới hạn để sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian được định rõ trong đơn đặt hàng của Bạn trừ khi nó bị kết thúc sớm hơn phù hợp với điều khoản này hoặc đơn đặt hàng (“Thời gian Dịch vụ”), chỉ sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ nội bộ của Bạn. Bạn có thể cho phép người sử dụng của Bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích này và Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ của họ với Thỏa thuận này và đơn đặt hàng của Bạn.

- Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký; TIGO không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của bên đăng ký trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác. TIGO có quyền từ chối phục vụ, xóa Nội dung của Bạn mà không phải bồi hoàn trong những trường hợp thông tin đăng ký không chính xác vì bất kỳ lý do gì. TIGO khuyến nghị người đăng ký sử dụng hộp thư điện tử chính thức của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký, tốt nhất là sử dụng hộp thư với tên miền chính thức của doanh nghiệp/tổ chức, tránh sử dụng các hộp thư đăng ký miễn phí (như gmail, yahoo,...). TIGO tôn trọng và bảo vệ các thông tin của người đăng ký.

- Bạn không được và không được gây ra hoặc cho phép người khác: (a) sử dụng Dịch vụ để quấy rối bất kỳ người nào; gây thiệt hại hoặc thương tích cho bất kỳ người hoặc tài sản nào; xuất bản bất kỳ tài liệu nào là giả mạo, phỉ báng, quấy rối hoặc khiêu dâm; vi phạm quyền riêng tư; thúc đẩy sự cuồng tín, phân biệt chủng tộc, hận thù hoặc gây tổn hại; gửi e-mail hàng loạt không được yêu cầu, thư rác, thư quảng cáo hoặc thư đề nghị phát tán; vi phạm quyền sở hữu; hoặc vi phạm các luật, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành; (b) thực hiện hoặc tiết lộ bất kỳ đánh giá chất lượng sản phẩm tương đồng, kiểm thử tính sẵn sàng hoặc hiệu suất nào của Dịch vụ; hoặc (c) thực hiện hoặc tiết lộ việc phát hiện mạng, nhận dạng cổng và dịch vụ, quét lỗ hổng, phá mật khẩu, truy cập từ xa hoặc thử nghiệm xâm nhập Dịch vụ. Ngoài các quyền khác mà chúng tôi có trong Thỏa thuận này và Đơn hàng của Bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động khắc phục nếu Chính sách Sử dụng được Chấp nhận bị vi phạm và hành động khắc phục đó có thể bao gồm việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm chính sách.

- TIGO không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Bạn liên quan tới việc dùng thử/dùng miễn phí.
- Khi Bạn đăng ký sử dụng thử dịch vụ SchoolPortal và được sự đồng ý của TIGO, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho tới khi:
+ Hết thời gian dùng thử.
+ Khách hàng chính thức chuyển sang sử dụng dịch vụ có tính phí của TIGO.
- Khi hết hạn dùng thử mà Bạn không chuyển sang hình thức thuê bao, dữ liệu dùng thử của Bạn có thể bị xóa khỏi hệ thống.
- Khi Bạn đăng ký sử dụng phiên bản miễn phí và được kích hoạt, phiên bản miễn phí được duy trì vĩnh viễn cho tới khi:
+ Bạn không có bất kỳ hành động gì sử dụng dịch vụ trong thời gian 30 ngày. Trong trường hợp này TIGO có thể xóa dữ liệu khỏi hệ thống.
+ Bạn thanh toán tiền dịch vụ và nâng cấp lên các phiên bản tính phí. Trong trường hợp này, dữ liệu của Bạn tiếp tục được giữ và chuyển lên để sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao ở phiên bản có phí hoặc được chuyển sang phiên bản trọn gói (on-premise) cài đặt tại máy chủ doanh nghiệp của Bạn.

2.2. Hết hạn sử dụng dịch vụ dùng thử

- Dữ liệu, nội dung của Bạn có thể được xóa khỏi hệ thống sau 30 ngày kể từ khi hết hạn sử dụng dịch vụ dùng thử, trước khi được xóa khỏi hệ thống, TIGO có thể thông báo cho Bạn biết.

- Bảo mật Nội dung của Bạn vẫn còn nằm trên hệ thống trong trường hợp này tuân thủ các điều khoản khác có trong “Thỏa thuận” này.

2.3. Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc cung cấp hoặc chuyển giao Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền lợi nào đối với Dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Điều 3. Quyền thay đổi điều khoản sử dụng

- TIGO bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản, loại bỏ hoặc bổ sung các điều khoản mới mà không cần thông báo trước bất cứ lúc nào. TIGO cũng bảo lưu quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần ứng dụng SchoolPortal vào bất cứ lúc nào một cách thận trọng mà không cần thông báo trước, trong trường hợp này TIGO sẽ hoàn lại tiền dịch vụ cho khách hàng tính từ lúc dịch vụ dừng cho tới khi kết thúc hợp đồng. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên tìm hiểu và cập nhật các điều khoản được công bố tại trang này.

- Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các sửa đổi với các điều khoản cũ; các sửa đổi, bổ sung được ưu tiên áp dụng.

- Các thay đổi có hiệu lực ngay tức thì kể từ khi được đăng ngoại trừ trường hợp Đơn đặt hàng có quy định hiệu lực khác với khoản này.

Điều 4. Điều khoản chung

- Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này và thông tin được đưa vào Thỏa thuận này bằng tham chiếu văn bản (bao gồm cả tham chiếu đến thông tin có trong URL hoặc chính sách được tham chiếu) cùng với đơn đặt hàng hiện hành là thỏa thuận hoàn chỉnh cho các Dịch vụ do Bạn đặt hàng và thay thế tất cả các thoả thuận hoặc đại diện tồn tại trước đây hoặc đương đại, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến Dịch vụ đó.

- Chúng ta rõ ràng đồng ý rằng các điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ đơn hàng nào của TIGO sẽ thay thế cho các điều khoản trong bất kỳ đơn đặt hàng, cổng internet mua sắm hoặc tài liệu tương tự khác không phải của TIGO và không có điều khoản nào được bao gồm trong bất kỳ đơn đặt hàng, cổng thông tin, hoặc các tài liệu khác không phải của TIGO được áp dụng cho các Dịch vụ đã đặt hàng. Không có mối quan hệ người hưởng lợi bên thứ ba nào được tạo ra bởi Thỏa thuận này.

- Trong mọi trường hợp, nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản được công bố tại trang này với các điều khoản khác (Nếu có), các điều khoản được công bố tại trang này được ưu tiên áp dụng.

- Việc TIGO không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đổi với các bên liên quan.

- Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với khách hàng, người dùng, người đăng ký kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng tài khoản cũng như thời điểm ký hợp đồng sử dụng dịch vụ (Nếu có) tùy theo thời điểm nào đến trước.