About Us

About Us


Về TIGO-EDU

Được thành lập vào đầu năm 2020, TIGO-EDU mong muốn trở thành một trung gian kết nối giáo dục trong cộng đồng - lấy nguồn lực của cộng đồng để phục vụ cộng đồng.


1. Tầm nhìn

Kết nối giữa các trí thức và những người có niềm đam mê học tập suốt đời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của bản thân mỗi người – cho cả người học và người dạy. Từ đó, giúp cho nền giáo dục của xã hội, của Việt Nam có thêm nhiều người luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, vận dụng kỹ năng để giúp mình, giúp người, giúp đời.


2. Sứ mệnh

- Xây dựng một xã hội học tập (learning society): giáo dục bao gồm cả chính quy và phi chính quy.

- Hỗ trợ việc học tập suốt đời (life-long learning): là tất cả các hoạt động học tập có chủ đích xuyên suốt cuộc đời của một cá nhân.
- Học tình huống (adaptive learning): là phương pháp học ngay cả khi bạn đang làm việc. Bạn không cần phải đọc một cuốn sách dày với một khoảng thời gian yên tĩnh buổi tối. Bất cứ khi nào bạn đang làm, bạn được học kiến thức theo từng tình huống.

.- Hướng dẫn để tự học (self-learning): tự học ở nhà không giáo viên hay người hướng dẫn.


3. Giá trị cốt lõi “Từ cộng đồng, vì cộng đồng”

Số hoá giáo dục, đem trải nghiệm số đến cộng đồng, lan toả tinh thần học tập trong cộng đồng là những giá trị cốt lõi của hệ sinh thái TIGO-EDU.